Zitto na Demokrasia

Zitto na Demokrasia

Posts Tagged ‘ratiba

RASIMU YA RATIBA YA SHUGHULI ZA KAMATI YA BUNGE YA HESABU ZA MASHIRIKA YA UMMA (POAC)

with 4 comments

LENGO: KUCHAMBUA NA KUJADILI TAARIFA YA HESABU ZILIZOKAGULIWA ZA MASHIRIKA YA UMMA KWA MWAKA WA FEDHA UNAOISHIA JUNI 30, 2010

S/N

TAREHE

SHIRIKA

MHUSIKA

1 Jumamosi na Jumapili 22 -23 Oktoba Wajumbe kuwasili Dar es salaam  

 

 

 

 

 

 • WAJUMBE WA KAMATI
 • OFISI YA CAG
 • WENYEVITI WA BODI ZA MASHIRIKA HUSIKA
 • WATENDAJI WA MASHIRIKA
 • MSAJILI WA HAZINA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Jumatatu 24 Oktoba
 1. Bodi ya Utalii Tanzania ( TTB)
 2. Benki ya Posta Tanzania ( TPB)
3 Jumanne 25 Oktoba  

 1. kituo cha uwekezaji Tanzania ( TIC)
 2. Mfuko wa Pensheni ya Wafanyakazi wa Serikali za Mitaa ( LAPF)
4 Jumatano 26 Oktoba
 1. Mamlaka ya Ufundi stadi Tanzania ( VETA)
 2. Mfuko wa Pensheni wa Mashirika ya Umma ( PPF)
5 Alhamisi 27 Oktoba
 1. Shirika la Mafuta Tanzania ( TPDC)
 2. Chuo cha Uhasibu Arusha
 3. Chuo kikuu cha Ardhi
6 Ijumaa 28 Oktoba
 1. Mamlaka ya Udhibiti wa Nishati na Maji ( EWURA)
 2. Shirika la Madini Tanzania ( STAMICO)

 

 

7 Jumamosi na Jumapili 29 – 30 Oktoba Mapumziko ya Mwisho mwa wiki

 

 

8 Jumatatu 31 Oktoba        1.   Bodi ya Mikopo ya Wanafunzi wa Elimu ya Juu ( HESLB)

2.  Shirika la Ugavi wa Umeme Tanzania ( TANESCO)

 

9 Jumanne 01 Novemba
 1. Shirika la Nyumba la Taifa (NHC)
 2. Maktaba kuu ya Taifa

 

10 Jumatano Novemba 02
 1. Mamlaka ya Udhibiti wa Mawasiliano ( TCRA)
 2. Tume ya Taifa ya Mipango ya Ardhi
 3. Chuo kikuu Dodoma
11 Alhamisi Novemba 03       1.Benki ya Rasilimali Tanzania (TIB)

2. Chuo cha Mipango na Maendeleo Vijijini ( IRDP)

 

12 Ijumaa Novemba 04
 1. Benki ya Twiga ( TWIGA BANCORP)
 2. Bodi ya Pamba Tanzania
 3. Chuo cha Taifa cha usafirishaji ( NIT)

 

13 Jumamosi na Jumapili 05 – 06 Novemba Kuelekea Dodoma Katibu wa Bunge

 

TANBIHI          

 • Saa 3:00 Asubuhi: kuanza Kwa kikao
 • Saa 4:00 Asubuhi: chai

 

Advertisements

Written by zittokabwe

October 25, 2011 at 12:40 PM