Zitto na Demokrasia

Zitto na Demokrasia

Posts Tagged ‘Serengeti

I am a Tanzanian #TANZANIA shall remain ONE, Strong and UNITED

with 8 comments

Mimi ni Mtanzania

“Mimi ni Mtanzania. Wa damu iliyosafishwa na maji safi ya maziwa na mito na ya vijito vya Taifa langu zuri. Maono kutoka juu ya Mlima Kilimanjaro na uaminifu angavu kama mbuga ya Serengeti. Safi kama fukwe bikira za Zanzibar. Matumaini kwa kuwa zao la Azimio. Ng’aavu kama vito vya Tanzanite kwenye Ardhi ya Wamasai.

Mimi ni Mtanzania. Mtoto wa watu wa Afrika, wa Tanzania. Uchungu wa mapambano ya ukombozi wa Afrika. Maumivu ya Mapinduzi. Vyovyote vikwazo vya sasa, hakuna chochote kitakachoweza kunizuia mimi kuwa Tanzania, Afrika. Nchi ya Kambarage. Dola tuliyoumba wenyewe. Licha ya changamoto, Tanzania itakaa MOJA, Imara na Yenye Umoja. Hata hivyo kutokutabirika na mashaka, Tanzania utatawala. Miongoni mwa mataifa ya ulimwengu. Sisi ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Mtanzania.”

Tafsiri Kwa Msaada wa Ndg. Fredrick Nelson

I am a Tanzanian

I am a Tanzanian. Of blood cleaned by fresh waters of the lakes and the rivers and the streams of my great nation. A vision from the top of mount Kilimanjaro and honesty as clear as The Serengeti savannah. Pure as virgin beaches of Zanzibar. Hopeful as a product of Azimio. Sparkling as Tanzanite stone out of the Land of Maasai.

I am a Tanzanian. Born of the peoples of Africa, of Tanzania. The Pains of the struggle of African liberation. The pains of The Revolution. Whatever the setbacks of the moment, nothing can stop me from being a Tanzanian, an African. The land of Kambarage. The state of our own creation. Whatever the difficulties, Tanzania shall remain ONE, Strong and UNITED. However improbable it may sound, Tanzania shall prevail. Amongst nations of the world. We are The United Republic of Tanzania.

I am a Tanzanian.

Written by zittokabwe

June 26, 2013 at 8:06 AM