Zitto na Demokrasia

Zitto na Demokrasia

Archive for the ‘Mustafa Mkulo’ Category

PRESS RELEASE: On Government Austerity Measures-Cut Re-current Expenditure Not Development Expenditure

with 15 comments

PRESS RELEASE

MPANGO WA SERIKALI KUPUNGUZA MATUMIZI

Punguza Matumizi ya Posho SIYO Matumizi ya Reli, Barabara, Elimu na Afya

Mwezi Disemba mwaka 2011 Waziri wa Fedha na Uchumi alimwandikia barua Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Fedha Duniani (IMF) kumwahidi mambo yepi Serikali ya Tanzania itafanya ili kurekebisha Bajeti yake. Utaratibu huu hufanyika kila mwaka kupitia mpango unaoitwa ‘Policy Support Instrument (PSI). Katika barua hiyo Waziri wa Fedha wa Tanzania ameahidi kwamba Serikali itafanya juhudi kupunguza matumizi ili kuweza kupunguza uwiano wa nakisi ya Bajeti na Pato la Taifa (fiscal deficit to GDP ratio) kutoka asilimia 7.2 mpaka asilimia 6.6 ya Pato la Taifa.

Waziri wa Fedha na Uchumi ameiambia IMF kwamba ifikapo mwisho wa Mwezi Disemba mwaka 2011 (wiki mbili zilizopita) Baraza la Mawaziri la Tanzania limefikia maamuzi ya kupunguza nakisi ya Bajeti kwa kiwango kilichotajwa. Maeneo yanayotajwa ni Pamoja na Miradi ya Maendeleo ambapo jumla ya miradi yenye thamani ya Tshs 157bn itakatwa. Waziri
wa Fedha ametaja miradi hiyo katika Ukarabati na Ujenzi wa Miundombinu.

Kambi ya Upinzani Bungeni inapinga kuondolewa kwa miradi ya maendeleo ili kupunguza matumizi ya Serikali. Kimsingi wakati kama huu ambapo hali ya uchumi ni mbaya na vijana wengi vijijini na mijini hawana ajira tunasisitiza umuhimu wa kutumia zaidi kwenye miradi ya maendeleo.

Punguza matumizi ya kawaida

Kambi ya Upinzani Bungeni inarejea wito wake kwa Serikali kupunguza matumizi ya kawaida ili kupata fedha za kutosha kwa ajili ya maendeleo. Haiwezekani kamwe tukawa Taifa huru iwapo miradi yetu yote ya maendeleo inafadhiliwa na wahisani. Kiwango kidogo tulichokiweka katika Bajeti ya mwaka huu ndicho hicho sasa kinakatwa na hivyo miradi yote ya maendeleo kubakia kwa wahisani ama kwa mikopo au misaada. Kiwango cha Tshs 203bn sawa na 0.5% ya Pato la Taifa ambacho Serikali imeahidi kupunguza ni kidogo mno na kinalenga kuumiza watumishi wa kada ya chini ya Serikali na sio viongozi wakubwa. Bajeti ya Mafunzo inayoenda kukatwa itaumiza Manesi na Walimu au watumishi wanaoongeza ujuzi ili kuboresha kazi zao. Serikali ikate matumizi yote yasiyo ya lazima na hasa posho (360bn), ipunguze matumizi ya magari na yale yasiyo na uhitaji yapigwe mnada na viongozi wote isipokuwa Rais, Makamu wa Rais, Waziri Mkuu, Spika na Jaji Mkuu washushwe madaraja ya kusafiria kwenye ndege. Safari zote ambazo hazina mahusiano na miradi ya maendeleo zipigwe marufuku kwa muda wote wa miezi sita ya Bajeti iliyobakia.

Serikali ihakikishe matumizi katika Sekta ya Elimu na Afya hayakatwi kabisa ili kuhakikisha tunalinda mafanikio kiduchu ya upanuzi wa sekta hizi na kuongeza uwezo wa Serikali kutoa huduma bora kwa wananchi hasa wa vijijini.

Matumizi ya Maendeleo yasiguswe, yaongezwe

Tayari imeonekana kwamba katika kipindi chote cha nusu ya Bajeti Halmashauri za Wilaya hazijapata fedha za maendeleo. Mfano Halmashauri ya Wilaya Kigoma imepata asilimia 0.3 tu ya Bajeti ya Maendeleo ilhali Halmashauri ya Mji wa Mpanda imepata asilimia 4 tu. Ni dhahiri miradi ya maendeleo kwa maeneo mengi ya vijijini itakwama kwani ni wazi kabisa kwamba Halmashauri hazipati fedha zote za Bajeti ya Maendeleo. Serikali itambue kwamba miradi ya maendeleo sio anasa bali ndio vyanzo vya baadaye vya mapato ya serikali. Miradi ya maendeleo hutoa ajira kwa wananchi na hivyo kuwapunguzia umasikini wa kipato. Jumla ya Tshs 157bn zinazotakiwa kukatwa zisikatwe bali ziongezwe ili kupata fedha za kurekebisha miundombinu kama Reli ya Kati.Kwa mfano Reli ya Kati inahitaji Tshs 200bn katika kipindi cha miaka 3 ili iweze kusafirisha mizigo tani 1.5m kwa mwaka kila siku na kuzalisha faida.

Ongeza Mapato ya Ndani

Inashangaza kwamba katika mpango wa Serikali kupunguza nakisi ya Bajeti mkazo umewekwa kwenye kuondoa miradi ya maendeleo badala ya kuongeza mapato. Nakisi hupunguzwa ama kwa kupunguza matumizi au kwa kuongeza Mapato. Serikali katika Taarifa yake kwa IMF imeibua njia moja tu ya kuongeza mapato, kodi ya mapato kutoka Kampuni ya Geita Goldmine. Huu ni uvivu wa kufikiri.

Serikali imeambiwa mara kadhaa suala la kuanza kutumika kwa sheria mpya ya madini kwa Kampuni za Madini zilizokuwapo. Makusanyo ya Mrahaba peke yake kwa sheria mpya, kiwango kipya na kanuni mpya ya kukokotoa ingeongeza mrahaba mpaka Tshs 203bn kutoka Tshs 99bn za sasa. Kwanini Serikali ianvuta miguu katika kutekeleza hili? Waziri wa Nishati na Madini aliahidi Bungeni kwamba mazungumzo na Kampuni za Madini yanaisha Mwezi Septemba. Mbona Serikali imekuwa BUBU katika hili?

Serikali iliahidi kuangalia suala la mauzo ya mali za makampuni zilizoko Tanzania na kodi ambayo tunapaswa kukusanya, Serikali imekuwa kimya kabisa katika suala hili. Marekebisho ya Sheria ya Kodi ya Ongezeko la Thamani (VAT) kwa kuondoa msamaha kwenye ‘deemed capital goods yangeongeza mapato ya Serikali kwa kiwango kikubwa na kupunguza mzigo wa
misamaha ya Kodi.

Uwajibikaji kwa Bunge

Inashangaza zaidi kwamba sasa imekuwa ni mtindo kwa Serikali kutoa ‘commitments’ muhimu za kibajeti kwa Shirika la IMF badala ya wananchi kupitia Bunge. Bunge limepitisha Bajeti, mapitio yeyote ya Bajeti yanapaswa kuidhinishwa na Bunge. Bila kufanya hivyo maana ya Bunge kupitisha Bajeti inakuwa haina mantiki na uhuru wa Taifa letu unakuwa haupo kwetu.

Umuhimu wa Bunge kutunga haraka Sheria ya Ofisi ya Bajeti ya Bunge (Parliamentary Budget Act) sasa unaonekana waziwazi. Muswada umewasilishwa Bungeni na Wabunge binafsi kutaka kuundwa kwa mfumo wa kuisimamia Serikali katika Bajeti. Ofisi ya Spika wa Bunge ihakikishe muswada huu unachapishwa katika Gazeti la Serikali mara moja ili usomwe kwa mara ya kwanza katika mkutano wa Sita wa Bunge na kutungwa kuwa sheria katika mkutano wa Saba.

Kambi ya Upinzani inaitaka Serikali ilete mpango wa kupunguza matumizi Bungeni ili ujadiliwe na kuidhinishwa na Bunge kabla ya kuanza kutumika. Vinginevyo Mpango wa Serikali kwa IMF utakuwa ni kudharau wananchi na kuuza uhuru wetu kwa Shirika la Fedha la Kimataifa. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema mwishoni mwa miaka ya Sabini ‘toka lini Shirika la Fedha la Kimataifa (IMF) limekuwa Wizara ya Fedha ya Kimataifa (International Ministry of Finance)?’

Kabwe Zuberi Zitto, Mb

Waziri Kivuli Fedha na Uchumi

Naibu Kiongozi wa Upinzani Bungeni (NKUB)

Dar es Salaam, 10 Januari 2012.

Mkulo, Zitto lock horns on inflation(via The Citizen)

with 2 comments

 

By Alawi Masare
The Citizen Reporter

Dar es Salaam. Finance and Economic Affairs minister Mustafa Mkulo has countered the recent assertion by his parliamentary shadow counterpart, Mr Zitto Kabwe, that the spiralling inflation that had persisted over the past six months had caused a six per cent budget deficit.Mr Mkulo argues that there is no significant relationship between the two variables, but in a quick rejoinder, Mr Kabwe (Chadema-Kigoma North) expressed amazement at the minister’s reaction.Speaking to this paper yesterday from Kigoma where he is on end-of-the-year holidays, he remarked that “the ministry is out of touch with the basics of the economy”.

Mr Mkulo’s reaction was in response to comments made by Mr Kabwe last week, against the backdrop of the inflation rate chalking 19.2 per cent in November.Mr Kabwe, who also doubles as deputy leader of the official opposition in the Parliament, said the government’s  capacity to pay for goods and services had been diminished by six per cent by the growing inflation.He warned that the deficit (equivalent to Sh780 billion) would affect the economy seriously if it was not contained immediately.

However, Mr Mkulo told The Citizen on Monday that the said deficit didn’t feature in the budget which he tabled in the Parliament in June this year.Brushing aside Mr Kabwe’s comments, he was emphatic that the government would proceed with implementation of its budget as planned.He accused Mr Kabwe of misleading the public on the issue, characterising his sentiments as political gimmickry associated with his being in the opposition camp.

Mr Mkulo remarked in a telephone interview: “I am the minister who supervises the data body (National Bureau of Statistics-NBS) and the central bank, but so far, no such information has been brought to my notice.  Where did he get it?”

Generally, the government may run a budget deficit when its expenditure exceeds total tax revenue in a given year. And one of the factors which might diminish the government’s purchasing power is spiralling inflation, according to economists.

As part of a verbal ping-pong, Mr Kabwe wondered who, between him and Mr Mkulo, was politicising the matter.
“Any economist you would talk to would tell you that increasing inflation is not healthy for the budget.”
“He has demoted our country from a stable economy to the current situation in which  even macro economy fundamentals are starting to become unstable; it is  high time he vacated the office,”  Mr Kabwe furiously remarked.

Mr Kabwe said if Mr Mkulo could not fathom the impact of increasing inflation on the national budget, then “he is out of touch with economic fundamentals and is not supposed to handle such a high portfolio in the government.”
When the budget was endorsed in July, the inflation rate was recorded at 13 per cent and by last month it had jumped to 19.2 per cent.

According to Mr Kabwe, the trend means  that the government’s capacity to pay for goods and services has been reduced by about six per cent, equivalent to Sh780 billion evaporating from the budget within four months of its implementation.According to the Bank of Tanzania (BoT)’s September monthly economic review, during August 2011,  government budgetary operations on cheques issued, registered a deficit of Sh112.1 billion after adjustment to cash.

Economists fear that the government would either jump into borrowing or cutting expenditure,  hence increasing debts or sometimes denying  the public of vital services.

“If the government is running a budget deficit, it has to borrow this money through the issue of government debt such as Treasury Bills and long-term government bonds,” commented Dr Honest Ngowi of the Mzumbe University Business School.He added: “Sometimes it may decide to cut expenditure, which I think is a bad option because by so doing it will not implement some important projects planned earlier.”

He also warned that the second half of the financial year may require more expenditure following the increase in allowances for MPs and widen the deficit.“The recent floods in Dar es Salaam and some other parts of the country are also increasing government spending,” he noted.

Source: The Citizen Newspaper

 

Written by zittokabwe

December 28, 2011 at 12:07 PM

Hotuba ya Bajeti ya Serikali kwa mwaka 2011/2012 ina upotoshaji mkubwa

with 4 comments

Bajeti ya Kulipa Madeni

leave a comment »

Our analysis shows more than 1.9tr which is 13% of the budget goes to pay debts.

During our speech we will call for comprehensive audit of vote 22 public debt

Zitto

SUMMARY YA BAJETI YA SERIKALI 2011/2012

View this document on Scribd