Zitto na Demokrasia

Zitto na Demokrasia

Archive for the ‘KIGOMA KASKAZINI’ Category

Asanteni sana Kigoma Kaskazini-Zitto Kabwe

with 9 comments

Asanteni sana Kigoma Kaskazini

HOTUBA YA MH ZITTO KABWE (MBUNGE KIGOMA KASKAZINI) ILIYOTOLEWA LEO TAREHE 15 MACHI 2015

Zitto Kabwe speaking at a rally in Karatu on September 30 2012.

Zitto Kabwe .

Mwanamapinduzi na Rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara alisema kuwa ili kuleta mabadiliko ya kimapinduzi ni lazima kuwa na hali fulani ya uendawazimu. Ila tusiufikirie uendawazimu huu wa kuokota makopo bali ule ukichaa mzuri wa kuamini katika mambo au misingi fulani na kuisimamia kwa dhati pamoja na changamoto nyingi.

Kwa kuamini kwa dhati katika mabadiliko haya na kutaka kuboresha maisha ya wanakigoma, mwaka 2005 nilikuja kwenu kuwaomba ridhaa ya kuwatumikia kama mwakilishi wenu Dodoma. Nikiwa na umri wa miaka 29 tu. Labda ulikuwa ni msukumo wa matumaini yangu makubwa yanayoambatana na ujana yaliyowashawishi, kwani mliniamini na kunipa kazi hiyo ya heshima kubwa ya kuwawakilisha.

Mwaka 2010 mliniamini tena, naamini kutokana na utekelezaji wangu mzuri wa kazi na mafanikio tuliyoyaweza kuyapata katika jimbo letu. Hivyo kwa miaka kumi tumekuwa bega kwa bega katika safari hii ya pamoja ya kujenga na kuiendeleza jimbo letu, na leo nimekuja kuwashukuru kwa fursa mliyonipa kwani safari yetu inafikia mwisho. Fursa mliyonipa ni ya kipekee kwani ilikuwa fursa si tu ya kuwatumikia ninyi bali kulitumikia Taifa langu.

Katika miaka kumi hii kuna mambo makubwa tumeyafanya pamoja na kufanikiwa; na kuna mambo ambayo hatukuweza kuyafanya. Kwa yale ambayo hatukuweza kuyafanya naomba radhi. Kwa yale ambayo tumeweza kuyafanya naomba kuwapongeza sana kwa kufanikisha. Kwani kama Mwalimu Nyerere alivyotuambia kuhusu Uhuru na Maendeleo: “Uongozi ni kuongea na kujadili na wananchi, kuwaelewesha na kuwashawishi. Uongozi ni kufanya kazi pamoja na wananchi na kuonyesha kwa vitendo mnachotaka kufikia. Uongozi ni kuwa mmoja wa wananchi na kutambua kuwa mko sawa…. Wananchi hawawezi kuendelezwa bali wanajiendeleza.” Na ndivyo tulivyofanya kwa miaka kumi, na kwa ushirikiano wenu tumeweza kufanikisha miradi mikubwa katika Jimbo letu.

Mwaka 2005 tulikuwa hatuna barabara ya lami hata moja. Leo hii, ninapoongea nanyi tuna barabara za lami zenye zaidi ya kilomita 100 kuunganisha Jimbo letu na majimbo mengine kwa pande zote za nchi kavu. Vilevile tuna mradi mkubwa wa kuunganisha vijiji vya ufukweni mwa Ziwa Tanganyika kwa barabara. Kiujumla kwa mkoa wa Kigoma tumefanikiwa kumaliza daraja la Malagarasi na hivyo kuunganisha mkoa wetu na mkoa wa Tabora kwa lami jambo ambalo lilikuwa kilio chetu cha muda mrefu sana tokea enzi na enzi. Muhimu zaidi ni kuwa barabara hizi zinatumika na wananchi, wafanyabiashara na wakulima ili kuwasiliana, kufanya biashara na kupanua masoko.

Tumefanikiwa kuongeza huduma ya Nishati ya Umeme kwa kuunganisha vijiji zaidi ya 16 hivi sasa. Changamoto kubwa iliyobakia mkoani kwetu ni uzalishaji mdogo wa umeme na wenye gharama kubwa sana. Suluhisho la kudumu ni kufanikisha mradi wa Malagarasi wenye uwezo wa kuzalisha 44MW ambao utakuwa nafuu na kuwezesha pia kusambaza umeme mikoa jirani ya Katavi na Tabora, na hata kuuza nchi jirani ya Burundi. Viongozi wa kisiasa wa mkoa wa Kigoma watakaoingia kwenye uongozi baada ya uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka 2015 hawana budi kuweka kipaumbele kikubwa kwa mradi huu. Bila ya umeme wa uhakika na nafuu hatuwezi kupiga hatua ya kuongeza thamani ya mazao yetu kwa kujenga viwanda vya usindikaji na kuongeza ajira ya vijana wetu.

Tumefanikiwa kuanza miradi ya Bandari na Soko kubwa kijiji cha Kagunga. Lengo likiwa ni kukuza biashara ya bidhaa kati yetu na nchi ya Burundi. Kigoma ni mji wa biashara kiasili na biashara ilichukua nafasi kubwa ya uchumi wa mkoa huu kwa miaka mingi sana. Kuimarishwa kwa miundombinu ya Biashara ni sehemu ya miradi ya kimkakati katika kuuweka mkoa kuchukua nafasi yake ya kiuchumi katika nchi yetu. Katika muktadha huo ndio maana tunaendelea na miradi ya Bandari Kibirizi na Bandari ya Nchi Kavu Katosho. Ndio maana tunaendelea na mradi wa Kituo cha Usafirishaji Mwandiga ( Mwandiga International Transportation Terminal ) na eneo maalumu la kiuchumi Ujiji. Haya yote tuliyaanzisha kwa pamoja nanyi ili kuhakikisha kuwa uchumi wetu unazalisha ajira kwa watu.

Tumefanikiwa kuongeza udahili wa wanafunzi wa sekondari kwa kuwa na shule katika kata na baadhi ya kata tumejenga shule kila kijiji. Hata hivyo, tuna changamoto kubwa sana ya ubora wa elimu katika mkoa wetu. Katika jimbo la Kigoma Kaskazini zaidi ya 90% ya watahiniwa wa Kidato cha Nne wanapata madaraja ya mawili ya chini, wakati ule daraja la nne na daraja la sifuri. Tumeanzisha mradi wa majaribio ya kutoa motisha kwa Walimu ili kuona namna bora zaidi ya kuhakikisha elimu inaboreshwa. Shirika la Twaweza linaendesha mradi mkubwa wa motisha kwa walimu na baada ya mwaka huu tutakuwa tumejifunza njia bora za kuongeza ubora wa elimu kwa watoto wetu. Bila Elimu bora miradi yote niliyoeleza hapo awali haina maana yeyote. Serikali imetoa Sera mpya ya Elimu, ni wajibu wetu kuona namna ya kuitekeleza katika ngazi yetu ili kupata mafanikio. Hata hivyo, uongozi wa kisiasa utakaoingia baada ya uchaguzi mkuu mwaka huu hauna budi kujielekeza vya kutosha katika elimu ya ufundi ili kujenga stadi za kazi kwa vijana waweze kujiajiri na kuajiriwa.

Tumefanikiwa kupanua huduma ya Afya kwa kuboresha Zahanati zetu chache zilizokuwepo na kujenga zahanati kadhaa mpya na miradi ya vituo vya afya vya Mahembe na Nyarubanda. Hata hivyo nasisitiza sana umuhimu wa kinga kuliko tiba kwani gharama za afya zimekuwa kubwa sana. Ndiyo maana tulipojadili hili suala, ilionekana kuwa suluhisho linatakiwa lipatikane kwa kufanya kile ambacho hatujawahi kufanya ili kuleta maendeleo ya kweli. Na mniruhusu hapa kunukuu wosia wa Baba wa Taifa Mwalimu Nyerere, alipotuasi kuwa “Maendeleo ni maendeleo ya watu. Barabara, Majengo, kuongezeka kwa uzalishaji wa mazao na masuala mengi kama haya si maendeleo, bali ni vitendea kazi tu vya maendeleo” Ndiyo maana kulikuwa na umuhimu wa kutafuta njia mpya na mbadala kuboresha maisha ya mwananchi, hususan kwa upande wa afya. Uthibitisho wa ubunifu wetu ni kuwa katika kipindi hiki cha miaka 10 tumefanikiwa kuanzisha hifadhi ya jamii kwa wakulima.

Tulianza na Ushirika wa Wakulima wa Kahawa wa RUMAKU ambapo wananchi walijiunga na NSSF na hivyo kupata mikopo ya muda mfupi, huduma za afya bure na kujiwekea akiba kwa ajili ya mafao ya muda mrefu. Mafanikio makubwa yaliyopatikana yamewezesha wazo hili kusambaa nchi nzima na hivi sasa wakulima wa Korosho, Chai, Pamba, Tumbaku wanafuata nyayo za Wakulima wa Ushirika wa RUMAKU. Hapa Kigoma wazo hili sasa linatekelezwa kwa wavuvi wa mwambao mwa Ziwa Tanganyika. Ndoto yetu ni wananchi zaidi ya theluthi moja kwenye nguvu kazi wawe na Hifadhi ya Jamii. Natoa wito kwa wananchi wengine wenye uwezo wa kuchangia hifadhi ya jamii wajiunge na vikundi vya ushirika na kuchangia ili kufaidika na mafao ya muda mrefu kama pensheni lakini pia yale ya muda mfupi kama bima ya afya, mikopo kupitia SACCOS na mengine yatakayoanzishwa kama bima ya mazao.

Tumefanikiwa kujenga heshima ya watu wa Kigoma hapa nchini. Hivi sasa watu wa Kigoma tunatembea kifua mbele bila woga kuliko hapo awali. Kujiamini na kushiriki kikamilifu katika Ujenzi wa Jamhuri ya Muungano ni wajibu wetu kama raia. Changamoto za kujiona raia wa daraja la pili zimeondoka na zinaendelea kutokomezwa. Juhudi zetu ni silaha kubwa katika kuhakikisha tunakuwa sehemu ya Jamhuri yetu katika kila Nyanja za maisha yetu. Nafurahi kupata fursa ya kushiriki nanyi katika kujenga heshima hiyo ya Mkoa wetu. Nitaendelea kushiriki katika kudumisha heshima hiyo.

Nimejifunza mengi sana katika safari hii ya utumishi kwenu. Kama nilivyosema hapo awali, mliamua kufanya kile kisichozoeleka katika siasa ya nchi yetu kwa kunipa jukumu hili nikiwa kijana mdogo. Naamini kuwa ule ukichaa wangu mzuri wa kusimamia misingi ya kuleta maendeleo kwa wananchi wangu na kuhakikisha huduma muhimu zinawafikia nimezipigania. Na katika safari hii nimejenga marafiki wengi sana na pengine hata maadui ingawa hao ni wachache. Lakini haijalishi kwani mi binafsi sina uhasama na binadamu mwenzangu.

Katika utumishi wangu kwenu, bungeni nimejifunza namna nchi yetu inaendeshwa. Katika kujifunza huko kuna mambo kadhaa nimefanya ya kujivunia na mengine ni makosa. Mliniruhusu kufanya makosa na kuyarekebisha makosa hayo kwa hiyo kukomaa zaidi. Shukrani za dhati ziwaendee wazee wangu ambao mliniongoza mpaka hapa tulipofika na kunishauri hata kunionya pale palipohitajika. Kwa ujumla nimejifunza kuwa mzalendo zaidi kwa nchi yangu na kuwatumikia watu wa nchi hii. Ndio maana hamkunisikia tu kutetea watu wa Kigoma pekee, bali watu maeneo mengine ya nchi yetu na makundi mbalimbali ya kijamii kama Wakulima, Wafanyakazi, Wasanii, Wavuvi, Wana michezo na wana habari.

Katika safari hii ya miaka 10 kuna watu nimewafurahisha na kuna watu nimewaudhi. Kwa wale niliowaudhi ninaomba radhi. Kwa wale niliowafurahisha ninaomba wasiache kuniongoza na kunishauri kila wakati. Haikuwa safari rahisi na sikutegemea iwe rahisi. Kiuhalisia ilikuwa safari ngumu yenye mafunzo makubwa kwangu. Ilikuwa ni safari yangu kama kiongozi na pia safari yangu binafsi ya kupevuka kifikra na kupata mafunzo kuhusu maisha. Ukifika ulikokuwa unakwenda katika safari, unaweza kutathmini mengi kuhusu safari hiyo, lakini mwisho wa siku unatakiwa ujue kama safari hii ilikuwa njema ama la. Ninajivunia safari hii na ninasema kwa dhati kabisa ilikuwa ni safari njema.

Ni wakati sasa wa kutoa nafasi kwa nguvu mpya kuongoza Jimbo letu. Kushika kijiti pale ninapoishia. Kurekebisha pale nilipokosea. Kuimarisha pale nilipofikia.

Sitakuwa mbunge wenu baada ya Uchaguzi Mkuu mwezi Oktoba lakini nitaendelea kutetea maslahi ya Mkoa wa Kigoma na Taifa letu kwa njia nyingine.

Sitaacha ule uendawazimu mzuri aliyoizungumzia Thomas Sankara unaoleta maendeleo ya kimapinduzi. Na misingi ni ileile na maadui ni walewale ambao mwasisi wetu Mwalimu Nyerere aliyokuwa anasema tupambane nao, yaani umaskini, ujinga, maradhi na sasa tumeongeza ufisadi. Kizazi chetu kina jukumu la kipekee kuendeleza mapambano haya na nitaendelea kuhakikisha tunafanya mapinduzi na kuwa na Taifa lenye misingi madhubuti ya uwajibikaji ili kuondoa kila aina ya ufisadi na kutumia rasilimali za nchi kuondoa umasikini, ujinga na maradhi.

Asanteni sana Kigoma Kaskazini!

Written by zittokabwe

March 15, 2015 at 5:09 PM

MAELEZO BINAFSI YA MHE. ZITTO ZUBERI KABWE DHIDI YA TUHUMA ZA RUSHWA HUSUSAN KUELEKEA KATIKA KUPITISHA BAJETI YA WIZARA YA NISHATI NA MADINI

with 46 comments

MAELEZO BINAFSI YA MHE. ZITTO ZUBERI KABWE DHIDI YA TUHUMA ZA RUSHWA HUSUSAN KUELEKEA KATIKA KUPITISHA BAJETI YA WIZARA YA NISHATI NA MADINI

Ndugu Waandishi,

Nalazimika kukutana nanyi kutoa maelezo juu ya tuhuma zenye shinikizo la kisiasa zinazoelekezwa kwangu binafsi kwamba hata mimi nimeshiriki katika vitendo vya rushwa, kwa nafasi yangu kama Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Mashirika ya Umma. Taarifa hizo, kama kawaida ya uzushi mwingine wowote  zimesambazwa kimkakati na kwa kasi kubwa kiasi cha kuukanganya umma.

Nafahamu nabeba dhamana kubwa ya uongozi, taswira yangu ya uongozi daima imeakisi njozi na matumaini ya wananchi wa Kigoma Kaskazini, wananchi wanyonge na vijana kote nchini bila kujali itikadi zao za kisiasa, jinsia zao, makabila yao na rika zao. Hivyo, nawajibika kupitia kwenu kuwatoa hofu juu ya hisia potofu zinazopandikizwa kwao na wale wasiopenda kuona baadhi yetu tukiwaunganisha na kuwasemea watanzania wasio na sauti, dhidi ya vitendo vya hujuma na vyenye dhamira ovu kwa taifa.

Mkakati huo wa kuniunganisha na baadhi ya Waheshimiwa Wabunge wanaotuhumiwa kwa kupokea Rushwa unatekelezwa kwa njia zifuatazo:

 1.   Kumekuwa na kauli za watendaji wa serikali ambao wamekuwa wakizieneza na hususan kutoa taswira kwamba baadhi ya kauli zangu zinatokana na ushawishi wa rushwa;
 2.   Kuna taarifa ambazo zimeandikwa tena katika kurasa za mbele za baadhi ya vyombo vya habari  zikidai ’’Zitto kitanzini’’ ama ’’Zitto sawa na popo nundu’’  zikiashiria kwamba na mimi ni mla rushwa; na
 3.   Waandishi wa habari na jamii kwa ujumla wamefikia kuaminishwa habari hizi kiasi cha wengine kuuliza kwa nini Mhe. Zitto Kabwe hakutajwa katika orodha iliyotolewa na Mnadhimu Mkuu wa Kambi ya Upinzani.

Ndugu Waandishi,

Naomba kutoa ufafanuzi wa hicho kinachoelezwa kwamba nina ushiriki katika masuala ya rushwa hususan kwenye masuala yanayohusu sekta ya Nishati na Madini:-

 1. Mara baada ya bodi ya Wakurugenzi ya  Shirika la Usambazaji wa Umeme Tanzania (TANESCO) chini ya Uenyekiti wake Meja Jenerali Mstaafu Robert Mboma kutangaza kwamba imemsimamisha kazi Mkurugenzi Mkuu wa Shirika hilo, Nd. William Mhando ili kupisha uchunguzi wa baadhi ya vitendo/mwenendo wake, Kamati ya Hesabu za Mashirika ya Umma (POAC) ambayo mimi ni Mwenyekiti wake ilimuandikia Mhe. Spika kumuomba aridhie ili Kamati iweze kuwaita Bodi ya TANESCO, Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Mahesabu ya Serikali  (CAG) na pia Mamlaka ya Udhibiti wa Manunuzi ya Umma (PPRA) kujiridhisha na tuhuma zote zinazotajwa zinafanyiwa uchunguzi wa kina na hatua kuchukuliwa;
 2. Kamati ya POAC ninayoiongoza ilimuomba Mhe. Spika kuwaita wahusika tajwa kwa kuwa zilikuwapo tetesi kuwa kusimamishwa kazi kwa Mkurugenzi huyo siku chache kabla ya Bajeti ya Wizara ya Nishati na Madini kulikuwa na lengo la kufunika ’madudu’ makubwa zaidi kwa kulichagiza Bunge na tukio hilo dogo, mkakati ambao naona umefanikiwa sana. Isitoshe, Kamati kutaka kujiridhisha na hatua za Bodi ni sehemu ya msingi ya utekelezaji wa majukumu ya Kamati yaliyowekwa kwa mujibu wa Kanuni za Kudumu za Bunge na pia Shirika la TANESCO ni moja kati ya mashirika ambayo yanawajibika kwetu kwa hesabu zake na pia ufanisi wake kwa ujumla. Tumefanya hivyo pia katika mashirika mengine, hili la TANESCO sio tukio la kipekee;
 3. Kitendo hiki cha halali na kwa mujibu wa Kanuni kilichofanywa na Kamati yangu  kimetafsiriwa kwa makusudi na baadhi ya watu kwamba ni ishara ya kuwa sisi au zaidi kwamba mimi nina maslahi binafsi na TANESCO na hususan Mkurugenzi wake Injinia Mhando, ndio maana tumetaka maelezo ya Bodi. Ukweli kwamba Kamati ya POAC tumewaita pia Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Mahesabu (CAG) na Mamlaka ya Udhibiti wa Manunuzi ya Umma (PPRA) kwa jambo hilo hilo umefichwa kwa makusudi!
 4. Baada ya  tukio hilo, nikiwa hapa Dodoma, mwandishi wa habari wa gazeti moja alinifuata akiniambia kuwa wamekutana na Mhe. Waziri Mhongo na Katibu Mkuu wake, Nd. Eliachim Maswi hapa hapa Bungeni na wamewaambia kuwa mimi nimepewa rushwa. Hakutaja nimepewa rushwa na nani, kiasi gani na wala kwa lengo gani!
 5. Nimejaribu kumtafuta kwa simu Mhe. Waziri Mhongo na Katibu Mkuu wake ili wanipe ufafanuzi juu ya mimi na Kamati ya POAC kuhusishwa na tuhuma hizi bila mafanikio, hali ambayo inaniondolea mashaka juu ya ushiriki wao katika kueneza au kuthibitisha uvumi huo. Najaribu sana kujizuia kutokuwa na mashaka na ushiriki wao huo ikizingatiwa uzito na taswira ya nafasi zao katika jamii, lakini wameshindwa kunidhihirishia tofauti.

Sasa naomba kutoa ufafanuzi rasmi kuhusu mlolongo wa matukio hayo tajwa ambayo yanatumiwa na baadhi ya wanasiasa kuonesha kwamba eti nimehusika na vitendo vya rushwa.

 1. Binafsi sijawahi kuwa na mawasiliano ya aina yeyote na uongozi wa TANESCO kushawishiwa juu ya hatua ambazo POAC ndio imezichukua za kutaka kujiridhisha juu ya utaratibu uliotumika. Ieleweke wazi kabisa kuwa, hakuna wakati wowote, popote ambapo mimi binafsi au Kamati yetu imekataa Mkurugenzi Mkuu wa TANESCO kuchunguzwa kwa tuhuma zozote. Ambacho tumesisitiza wakati wote ni ufuatwaji wa taratibu, kanuni na sheria, hili nitalisimamia iwe masika au kiangazi;
 1. Ni kwa sababu hiyo, na kwa kujiamini kabisa nimeunga mkono suala la tuhuma za rushwa zinazotajwa zichunguzwe na Kamati ya Haki, Maadili na  Madaraka  ya  Bunge kwa kina;
 1. Nimekwenda mbali zaidi kukiomba chama changu CHADEMA kifanye pia uchunguzi na tathmini yake kwa kina kujiridhisha na tuhuma hizo;
 1. Natumia fursa hii pia kuomba vyombo vya Dola vichunguze tuhuma hizo kwa nafasi yake ili kuweza kupata ukweli;
 1. Ninaahidi kushiriki kikamilifu iwapo nitatakiwa katika uchunguzi wowote utakaofanywa na niko tayari kuwajibika iwapo nitakutwa na hatia yeyote.

Napenda niwatoe hofu wananchi wa jimbo la Kigoma Kaskazini walionituma kuja kuwawakilisha hapa Bungeni na Watanzania wote kwa ujumla kwamba:-

 1. Mimi Zitto Zuberi Kabwe sina bei, sijawahi kuwa nayo na sitarajii kuwa nayo huko mbeleni. Daima nimesimamia kidete maadili ya uongozi bora katika maisha yangu yote ya siasa, na nawaahidi sitarudi nyuma katika mapambano dhidi ya rushwa katika nchi hii pamoja na mikakati ya aina hii ya kunidhoofisha na kunivunja moyo;
 1. Nafarijika na salam mbali mbali zinazotolewa kunifariji na kusisitiza kuwa nisilegeze kamba katika mapambano haya, nimepokea ujumbe mwingi kwa simu, sms, tweeter na hata facebook na niko pamoja nanyi Watanzania wenzangu kamwe sitarudi nyuma hadi kieleweke. Naamini katika nchi yetu tunazo rasilimali za kutosha mahitaji/haja ya kila mmoja wetu lakini si ‘tamaa/ulafi’ wa baadhi ya watanzania wenzetu;
 1. Napenda kuweka rekodi sawa kwa Watanzania kwamba nimekuwa Mbunge hiki ni kipindi cha pili, Mimi ni Mwenyekiti wa Kamati ya Hesabu za Mashirika ya Umma (POAC) huu ni takriban mwaka wa saba sasa, Kamati yangu inasimamia mashirika 259 ya Umma na si TANESCO peke yake. Mchango wa Kamati hii katika Bunge na kwa ustawi wa Mashirika ya Umma ni bayana na haujawahi kutiliwa shaka. Kamati yetu imeokoa upotevu mkubwa wa mali za umma na kuokoa fedha za umma kutokana na umakini wake. Tumefanya hivyo CHC hivi karibuni, Kiwira na kwenye mashirika mengine mengi. Kote huko uadilifu na uzalendo wa Kamati hii haujawahi kuhojiwa. Inatuwia vigumu kuona kuwa tunahojiwa katika suala hili la TANESCO. Hapa pana kitendawili.
 1. Zipo hoja pandikizi za kutaka Kamati ya POAC ivunjwe na haswa zikinilenga mimi binafsi. Nafahamu kiu ya wasioitakia mema nchi yetu kuiona POAC ikivunjwa au sura zikibadilishwa kwa kuwa Kamati hii imekuwa mwiba kwa mikakati yao ya kifisadi. Kwa maoni yangu, Kamati ya POAC isihusishwe na tuhuma hizi kwa vyovyote vile. Niko tayari nihukumiwe mimi kama mimi na sio kuhusisha wajumbe wengine ambao hawatajwi mahala popote katika tuhuma hizi mbaya sana katika historia ya Bunge letu. Nitakuwa tayari kunusuru Kamati ya POAC na maslahi ya taifa letu kwa kujiuzulu Uenyekiti iwapo itathibitika pasipo shaka kuwa nimehongwa. Kamati ya POAC ni muhimu zaidi kuliko mimi.
 1. Nafahamu pia kuwa kuna wanasiasa hasa wa Upinzani ambao wanautaka sana Uenyekiti wa POAC na wanafanya kila njia kutaka kuidhoofisha. Lakini hawajui kuwa anaepanga wajumbe wa Kamati ni Spika wa Bunge.
 1. Msishangae pia kuja baadae kubaini kwamba baadhi ya wanasiasa wenye midomo mikubwa ya kutuhumu wenzao wao ndio vinara wa kupokea rushwa.
 1. Ni lazima tufike mahali kama viongozi kwamba utaratibu unapokiukwa na yeyote yule, au uongo unapotolewa hadharani tuseme bila kuogopa. Hili ndio jukumu letu kama wabunge na viongozi. Kusimamia ufuatiliaji wa utaratibu ni jukumu letu kama Kamati ya POAC na ndio sababu ya msingi ya kuanzishwa kwa mamlaka kama CAG na PPRA. Haiwezekani, tuwe na set ya kanuni kwa kundi fulani na nyingine kwa makundi mengine, au kuhukumu ufuataji wa taratibu kwa kuangalia sura ya mtu usoni

Mwisho

Kumejengeka tabia hivi sasa ya kuwamaliza wanasiasa wenye kudai uwajibikaji na uzalendo. Kumeanzishwa kiwanda kwenye medani ya siasa cha kuzalisha majungu na fitna zenye lengo la kuwachonganisha wanasiasa wa aina hiyo na wananchi kwa kutumia vyombo vya habari na nguvu ya fedha. Naamini mbinu hizi chafu, kama nyingine nyingi zilizojaribiwa kwangu huko nyuma nazo zitashindwa.

Naamini katika kweli na kweli daima huniweka huru. Naamini kuwa mwale mdogo wa mwanga wa mshumaa hufukuza kiza. Kwa imani hiyo, sitasalimu amri mbele ya dhamira zao ovu hata nitakapobaki peke yangu katika mapambano hayo ya kulinda na kutetea rasilimali za taifa zinufaishe watanzania wote.

Daima nitaongozwa na busara ya Hayati Shabaan Robert isemayo, ‘Msema kweli huchukiwa na marafiki zake, nitakapofikwa na ajali hiyo, sitaona wivu juu ya wale wawezao kudumu na marafiki zao siku zote, siwezi kuikana kweli kwa kuchelea upweke wa kitambo, nikajitenga na furaha ya kweli itakayotokea pale uwongo utakapojitenga”.

Ahsanteni sana.

Written by zittokabwe

August 1, 2012 at 11:55 AM

Kigoma Kaskazini – a Potential Kerosene Free Constituency?

with 2 comments

Parliamentarians perform three core duties – Legislating, representation and oversight.

Ironically, one key duty is not constitutional – constituency promotion. Increasingly in Tanzania a Member of Parliament is judged not on his constitutional duties, but on constituency promotion duties like bringing in development projects such as roads, water, schools, hospitals and medicine etc. to the constituency, creating jobs and by making a lot of noise in Dodoma.

The people of Kigoma Kaskazini credit my service to them through several fronts but two that stand out is the road construction (the 60KM tarmac road Mwandiga-Manyovu & 34KM Kigoma-Kidahwe) and the other my being very vocal in Parliament. During my re-election campaign in 2010 my constituents in various meetings time and again reiterated the following “roads are done; now we want electricity”. True to their word they have been very vocal and holding me to account especially the coffee farmers of Kalinzi who want to add value to their coffee and get a better return.

The umeme vijijini is not an easy agenda and it is tough getting rural electrification projects from Rural Energy Agency (REA) as costs are very high and the government always gives them a small budget. In the 2011/2012 Budget about TZS 6.5bn was allocated to power 12 villages in Kigoma Kaskazini, but not one single shilling has been remitted to REA from the central government to implement the project. Rural electrification has remained a favorite catch phrase from the government and politicians to wananchi and usually elicits a lot of emotion but we have little to show as progress.

Kigoma Region, mainly Kigoma Town, uses diesel-powered thermal generators with installed capacity of 11MW. However, only 3-4MW is being produced – the cost of producing power in Kigoma is very high. While TANESCO spend TZS 1bn monthly to run Kigoma Generators, it collects about TZS 133Million.

Spurred by this and the many challenges that Kigoma has as a region and my constituency are facing, and being a green energy advocate, I have been championing for a green project working with a US based company known as KMR Infrastructure on a biomass project to produce 10MW of electricity in Kigoma and shut off expensive diesel generators.

The other day I had the opportunity and pleasure to meet the CEO of KMRI here in Washington DC and we discussed a number of issues with regard to their biomass project and other green projects/initiatives that I felt I should share. Some of the highlights from my meeting were;

 • By displacing TANESCO diesel mini-grids with biomass power it reduces TANESCO operating costs by 45%, generates thousands of local jobs in agriculture and uses local agricultural biofuel supply to displace imported diesel creating longer sustainable benefits to the region
 • Up to 25 Million USD will be invested into this biomass power plant in Kigoma over the coming 3 years.
 • In this project 1000 families will be provided with 5 hectares of land each for a bamboo plantation and bamboo will provide fuel for power generation. More jobs will be created through the whole value chain including transportation services. With strong linkages to the rural economy, the project is expected to have enormous positive effects to the people of the Region.
 • Power will increase in Kigoma, jobs created and TANESCO will cut their costs.

 

Kerosene Free Constituency

How will this alternative power solution transform the lives of people from low-income househoulds? KMRI had an answer that I coined “a kerosene free constituency” as highlighted below;

Most of Tanzanian villages’ households use kerosene or paraffin lamps for lighting. By setting up centralized solar charging stations, we could make entire villages kerosene free by replacing oil wick lamps with battery powered CFL light. This will reduce monthly lighting bill by 50% for rural households, provide 40 times better lighting and avoid health hazards from using kerosene or paraffin lighting.

The central village charging centers also act as employment opportunity for rural entrepreneurs providing them USD 3-4 per day in income and also creating immediate market based sustainable electrification program for Tanzanian villages.

Leveraging the proposed renewable biomass plant in Kigoma, a distributed renewable energy infrastructure would be setup to make this kerosene free village initiative.

As a starting point the biomass plan will help 20-40 entrepreneurs set up central solar charging stations in villages and charge 50-100 battery powered CFL lamps. The charging centers will use solar power during the day to charge CFL lights and then sell to households charged lamps that provide 15-20 hours of lighting. After the battery is exhausted, the households return the empty battery lights and can buy another charged light for fresh usage, similar to buying additional kerosene for their lamps. This pay per use model is similar to their current buying patterns and so will be easier to adopt as it is in line with existing habits.’

The daily cost of these CFLs will be 50% less than using kerosene for similar hours in a day.

The CFLs apart from being cheaper will provide considerably much better lighting and hence reduce strain on eyes.

Displacing kerosene also has other benefits like avoiding indoor smoke pollution, eye irritation and fire hazards.

In addition to lighting, the central solar station can also be used to charge cell phone batteries avoiding expensive trips to town and cutting cell phone charging costs by more than half. Providing a reliable and cheap source of charging a phone removes a huge constraint in mobile adoption thus promoting more telecommunication usage in rural areas, leading to increased economic activity, banking services, information availability, and reduced travel time.

The biomass power plant provides the necessary centralized infrastructure to equip and train the entrepreneurs, provide technicians to provide ready technical and operational support to the charging stations to ensure their continued successful functioning”.

Kigoma will also benefit from MCC funded project on solar power.

The solar project will put solar power on “45 secondary schools, 10 health centres, 120 dispensaries, municipal buildings and businesses across 25 village market centres currently without access to the electricity grid.

Camco International, a global clean energy developer, and Rex Investment Limited (RIL), a solar power contractor based in Tanzania, were just awarded USD 4.7 million for this rural Tanzanian solar power project in the region of Kigoma. Source: Clean Technica.

I am not just dreaming of seeing a Mwamgongo village woman throwing away a koroboi and embracing a cleaner energy at lower costs than kerosene, that costs much more in Kigoma, and in Mwamgongo in particular, compared to other places in Tanzania. Kerosene- free villages are in sight. A ‘koroboi’ free Kigoma Kaskazini is possible.

Hard work and focus are necessary. Going beyond the constitutional duties of a member of Parliament is necessary to transform the lives of our people.

Written by zittokabwe

May 17, 2012 at 1:49 PM

Photography Exhibition: ‘Kigoma Colours’

leave a comment »

Photography Exhibition: 'Kigoma Colours'

Written by zittokabwe

February 14, 2012 at 4:47 PM

Matumizi ya Fedha za Mfuko wa Mbunge Jimbo la Kigoma Kaskazini Awamu ya Tatu(Tshs 21,719,000/=)

with 8 comments

Matumizi ya Fedha za Mfuko wa Mbunge Jimbo la Kigoma Kaskazini Awamu ya Tatu(Tshs 21,719,000/=)

Written by zittokabwe

December 28, 2011 at 11:57 AM

Ukiukwaji wa Kanuni za Bodi ya Kahawa Nchini

with 2 comments

MHE. SAID A. ARFI (k.n.y. MHE. KABWE Z. ZITTO) aliuliza:-

 Kwa mujibu wa Kanuni za Bodi ya Kahawa nchini, ni marufuku Kahawa kuondolewa kutoka Mkoa wenye kiwanda cha kukoboa ikiwa ghafi; Bodi iliagiza Kahawa ibanguliwe kwenye viwanda vilivyopo kwenye Mikoa ilikozalishwa na kuhifadhiwa, lakini Bodi hiyo imekuwa ikikubali kupokea Kahawa kutoka Kigoma bila kubanguliwa na hivyo kuvunja Kanuni zake:-

Je, Serikali inatoa kauli gani juu ya ukiukwaji huo ambao unahujumu ushirika mkoani Kigoma?

 

NAIBU WAZIRI WA KILIMO, CHAKULA NA USHIRIKA alijibu:-

Mheshimiwa Spika, kabla ya kujibu swali la Mheshimiwa Kabwe Zitto, namwombea Mheshimiwa Zitto na wote wanaougulia huko India, Mwenyezi Mungu abariki dawa zinazowahudumia.

Mheshimiwa Spika, sasa napenda kujibu swali la Mheshimiwa Kabwe Zuberi Zitto, Mbunge wa Kigoma Kaskazini kama ifuatavyo:-

Mheshimiwa Spika, tangu kilimo cha kahawa kianze mkoani Kigoma, kahawa yao ilisafirishwa kubanguliwa mjini Moshi kwenye kiwanda cha Tanganyika Coffee Curing Company (TCCCO). Mwaka 2004/2005 Chama cha Msingi cha Ushirika cha Kanyovu kilijenga kiwanda chake cha kubangulia kahawa huko Matiyazo ambacho kilikidhi ubanguaji wa kahawa yote ya Kigoma. Hata hivyo baadhi ya wanachama wa Kanyovu walijiengua kutoka katika ushirika huo na kuunda umoja wao kwa jina la KACOFA. Wilaya ya Kigoma ilitoa kibali kwa wakulima wanachama wa KACOFA kusafirisha kahawa yao kwenda kubanguliwa TCCCO Moshi. Hali kadhalika, TCCCO pia KACOFA wanapata huduma za mfumo wa Stakabadhi ya Mazao Ghalani ambao haupo mkoani Kigoma.

Mheshimiwa Spika, ili kulinda uasili wa kahawa, Bodi ya Kahawa Tanzania inasimamia na kuhakikisha kwamba kahawa hiyo ya KACOFA inauzwa kama kahawa ya Kigoma bila kuchanganywa na kahawa ya Kilimanjaro kwa kutumia mfumo maalum wa ufuatiliaji yaani traceability.

Mheshimiwa Spika, wakulima wa Kigoma wanashauriwa kuanzisha mfumo wa Stakabadhi ya Mazao Ghalani na kupunguza gharama za uzalishaji katika kiwanda chao ili kuwavuta KACOFA sasa kurudi kukoboa kahawa yao mkoani Kigoma.

 

MHE. SAID A. ARFI:

Mheshimiwa Spika, pamoja na majibu ambayo hayakukidhi swali lililoulizwa; swali lilikuwa Serikali inatoa kauli gani juu ya ukiukwaji wa taratibu za Bodi ya Kahawa. Lakini, umetoa maelezo na hukutoa kauli ya Serikali juu ya ukiukwaji huo. Hawa viongozi wa Serikali wa Wilaya ya Kigoma waliotoa kibali kinyume na taratibu na kanuni za Bodi wanachukuliwa hatua gani?

Swali la pili; ikiwa hivyo ndivyo, je, sasa Wizara yako iko tayari mahala popote pale wakulima wanapotaka kujitenga na Chama Kikuu cha Ushirika wanaweza kufanya hivyo?

NAIBU WAZIRI WA KILIMO, CHAKULA NA USHIRIKA:

Mheshimiwa Spika, suala la kahawa linatawaliwa na sheria ya kahawa ya mwaka 2001 pamoja na marekebisho yake, na utaratibu wake ni mrefu. Wadau wanaohusika hapo ni wengi; Halmashauri za Wilaya zinahusika. Na nimeeleza katika majibu yangu kwamba Halmashauri ya Wilaya ndiyo iliyotoa kibali na yenyewe nayo ina mamlaka yake ya kufanya hivyo. Lakini pamoja na hayo ni kwamba, nikijibu kwa pamoja na swali la pili lile la wanaotaka kujiengua katika ushirika ni hiyari, hakuna kulazimishwa kwamba wewe lazima uwe ushirika huu, sheria ya ushirika ndivyo inavyosema.

Sasa wale wanapoona kwamba sisi haturidhiki katika ushirika huu, wako huru kabisa kwa mujibu wa sheria kutafuta wanakoona kuna green pasture. Kwa hiyo, kwa maelezo yangu hayo, ninachotaka kusema ni kwamba ukitizama vizuri, hakuna waliokiuka hapa, hakuna makosa makubwa yaliyofanyika. Wale baada ya kuamua kujitenga, Halmashauri ilisoma sheria ikaona hapa tunaweza tukawaruhusu wakaenda, na wakaenda wakakuta mambo ni mazuri kule. Sasa ninachosema ni kwamba kule Kigoma tuboreshe utaratbu huu, tuweke utaratibu wa stakabadhi ghalani, tuwavutie KACOFA ili waweze kurejea kukobolea kahawa yao. Lakini, msimamo wetu ni huo kwamba kahawa ikobolewe katika eneo lile inapozalishwa ili kuweza kuwanufaisha wakulima.

Written by zittokabwe

November 12, 2011 at 2:11 PM

Head Wrap

leave a comment »

Head wrap: Last year's election kanga is still put in good use in Kidahwe.

A woman village leader from Kidahwe is wearing one of the kangas made for Zitto Kabwe's election campaign in 2010.

Do also read Global Voices’ article from October 19 2010: ‘Tanzania: Running for Office While Combining Kangas With Social Media’.

Written by zittokabwe

October 11, 2011 at 3:41 PM

Meeting with Kidahwe Village Assembly

leave a comment »

Meeting with Kidahwe Village Assembly on October 8. Debating accountability issues.

Meeting with Kidahwe Village Assembly on October 8. Debating accountability issues.

Meeting with Kidahwe Village Assembly on October 8. Debating accountability issues.
Meeting with Kidahwe Village Assembly on October 8. Debating accountability issues.

Meeting with Kidahwe Village Assembly on October 8. Debating accountability issues.

Meeting with Kidahwe Village Assembly on October 8. Debating accountability issues.

Written by zittokabwe

October 11, 2011 at 2:36 PM

Meeting with members of Kagongo Village Council

leave a comment »

Meeting with members of Kagongo Village Council in Kigoma Kaskazini on October 8. Debating issues on water and dispensary.

Meeting with members of Kagongo Village Council in Kigoma Kaskazini on October 8. Debating issues on water and dispensary.

Written by zittokabwe

October 11, 2011 at 2:18 PM

HOTUBA YA MBUNGE WA KIGOMA KASKAZINI NDUGU ZITTO KABWE KATIKA UZINDUZI WA JUKWAA LA VIONGOZI WA VIJIJI JIMBO LA KIGOMA KASKAZINI

with 8 comments

Kigoma, 6 Oktoba 2011

Ndugu Wenyeviti wa Vijiji vya Jimbo la Kigoma Kaskazini,

Ndugu watendaji wa Vijiji,

Viongozi wa Asasi ya Maendeleo Kigoma (KDI), Dr. Alex Kitumo – Mwenyekiti na ndugu Paul Bahemana – Mtendaji Mkuu

Afisa Miradi kutoka Taasisi ya FES Ndugu Amon Petro

Mshauri wa Mradi wa Demokrasia Vijijini, Mzee Sylvester Masinde

Wananchi wa Jimbo la Kigoma Kaskazini

Maswali na majibu

Maswali na majibu

Nachukua fursa hii kuwapongeza kwa hatua hii ya kuanzisha Jukwaa la Viongozi wa Vijiji katika Jimbo la Kigoma Kaskazini. Jukwaa ambalo litawezesha mawasiliano ya karibu miongoni mwa viongozi wa ngazi zote za Serikali Kuu (Mbunge), Halmashauri ya Wilaya (Madiwani) na ninyi Wenyeviti na Watedaji wa Vijiji.

Tulipopata wazo hili, na kwa kuzingatia kwamba katika sheria zetu za Serikali za Mitaa zinazoanzisha Mamlaka ya Serikali za Vijiji na Halmashauri za Wilaya, hakuna chombo chochote kinachokutanisha viongozi katika ngazi za vijiji, tuliona ni lazima tulitekeleze.

Katika ngazi ya Kijiji, Mwenyekiti wa Kijiji ana fursa ya kukutana na Wenyeviti wa Vitongoji katika Halmashauri ya Kijiji ambapo yeye ni Mwenyekiti wa kikao hicho. Vilevile katika ngazi ya Kata, Diwani ana fursa ya kukutana na Wenyeviti wote wa Vijiji katika Kikao cha Kamati ya Maendeleo ya Kata ambacho yeye Diwani ni Mwenyekiti. Katika ngazi ya Jimbo, hakuna kikao chochote kwa mujibu wa Sheria ambacho kinamfanya Mbunge akutane na Viongozi wenzake waliochaguliwa kuongoza wananchi. Hata hivyo, Mbunge ni Mjumbe wa Baraza la Madiwani ambamo kunaweza kuwa na Jimbo zaidi ya Moja.

Katika hali hii na baada ya mashauriano na watu mbalimbali niliona niwaombe ndugu zetu wa KDI watusaidie kufanya utafiti wa namna bora ya kuimarisha Demokrasia katika ngazi za chini katika Jimbo letu. Moja ya mapendekezo ya Utafiti huo uliofanywa na mtaalamu wa muda mrefu katika masuala ya Serikali za Mitaa, Mzee Sylvester Masinde ilikuwa ni kuanzisha Jukwaa la Viongozi wa Vijiji katika Jimbo la Kigoma Kaskazini.

Jukwaa la Viongozi wa Vijiji

Mara mbili kila mwaka tutakuwa tunakutana kujadiliana changamoto za maendeleo katika Vijiji vyetu na Jimbo letu kwa ujumla. Tutakuwa tunapeana taarifa kuhusu miradi inayofanyika ndani ya Jimbo na kutekekelezwa katika vijiji vyetu mbalimbali. Tutakuwa tunakaguana kuhusu matumizi bora ya fedha za maendeleo katika vijiji vyetu (peer review) na pia kama tunafanya vikao vya kisheria kama Mikutano mikuu ya Vijiji na Halmashauri za vijiji. KDI itakuwa inakusanya taarifa kuhusu maendeleo ya Demokrasia katika Vijiji na Uwajibakaji katika utendaji wa shughuli zetu. Jukwaa pia litatumika kushauriana na Wabunge na Madiwani kuhusu vipaumbele vya kimaendeleo katika Jimbo letu na kuvipeleka mbele kwenye vikao vinavyogawa rasilimali kama Baraza la Madiwani na Bunge.

Jukwaa hili linakusanya viongozi wa wananchi na watendaji. Halina mwelekeo wa kichama kwani mtu yeyote aliyechaguliwa kuwa Mwenyekiti wa Kijiji bila kujali anatokea chama gani cha siasa  anakuwa mjumbe wa Jukwaa. Watendaji wa Vijiji wanashiriki ili sote kwa pamoja tujue masuala ya msingi ya Maendeleo ya Jimbo letu na kuweza kuwashirikisha wananchi moja kwa moja katika kujiletea maendeleo yao.

Changamoto za Maendeleo

Kipindi cha maswahil na majibu

Kipindi cha maswahil na majibu

Jimbo letu lina changamoto nyingi sana za kimaendeleo. Tupo nyuma sana katika Elimu kulinganisha na majimbo  mengine nchini, wakati tuna zaidi ya Shule za Msingi 80, Shule za Sekondari zipo 14 tu na katika hizo yenye Kidato cha Tano na Sita ni moja tu. Tumejitahidi kuwa na Zahanati takribani katika vijiji vyote lakini vituo vya Afya vipo 2 tu ukiachana na miradi inayoendelea katika kata ya Mahembe, Mukigo, Mwandiga na Kagunga. Hatujaweza kumaliza tatizo la Maji kwenye baadhi ya Vijiji vyetu. Huduma za Usafiri vijijini bado hazijatengemaa licha ya kukamilika kwa Barabara za lami za Mwandiga – Manyovu na Kigoma – Kidahwe. Hali kadhalika, ni vijiji 3 tu kati ya Vijiji vyote 32 vina huduma ya Umeme na umeme wenyewe bado haujasambazwa vya kutosha. Pamoja na kujaliwa Ziwa lenye samaki watamu (migebuka na dagaa) na wengi na hata mali asili nyingine, bado uvuvi wetu ni duni na usio nguvu ya kuondoa watu wetu kwenye umasikini. Hifadhi yetu ya Gombe haijatumika vya kutosha kukuza utalii na Ukuaji wa Sekta ya Kilimo bado si wa kiwango cha kuridhisha licha ya kuwa na michikichi mingi ambayo bei ya mawese inazidi kupanda kila mwaka katika soko la Dunia na kahawa (Gombe Coffee) bora zaidi kuliko zote Afrika kusini mwa jangwa la Sahara kwa miaka miwili mfululizo sasa.

Vyanzo vya Mapato kiduchu

Kufuatia kuanzishwa kwa Wilaya ya Uvinza, Halmashauri ya Wilaya ya Kigoma itakayobakia ni jimbo letu lenye kata 11 na vyanzo vichache sana vya mapato. Halmashauri yetu kwa ujumla inaweza kukusanya takribani Tshs 1.2bn pekee kwa mwaka ilhali Bajeti nzima ya Halmashauri yetu ni tshs 31bn. Zaidi ya asilimia 70 ya mapato haya yanatoka sehemu ya Kigoma Kusini ambayo sasa inakuwa ni Wilaya ya Uvinza na inakuwa na Mamlaka yake ya Serikali za Mitaa (Halmashauri ya Wilaya Uvinza).

Hivyo kuna changamoto kubwa sana katika Jimbo letu kuhakikisha tunabuni vyanzo vipya vya mapato ili Halmashauri yetu iwe endelevu. Ndio maana ni muhimu kuhakikisha kwamba (i) tunaanzisha eneo la viwanda vidogo vya kusindika mazao ya michikichi pale kijiji cha Mahembe ili kuzuia mise kupelekwa eneo la SIDO katika Manispaa ya Kigoma-Ujiji na hivyo kutengeneza ajira kwa watu wetu na kuwezesha Halmashauri kupata mapato (ii) tunaendelea kuwasukuma Shirika la Hifadhi ya Jamii (NSSF) kutekeleza mradi wa Stendi ya Mabasi ya Kimataifa eneo la Mwandiga ili kukuza ajira na kupata mapato kwa Halmashauri yetu (iii) kuhakikisha Mamlaka ya Bandari nchini inamaliza mradi wa Ujenzi wa Bandari ndogo Kagunga ili kutengeneza ajira kwa watu wetu na kuleta mapato kwa Halmashauri (iv) kuwahimiza TANAPA kutangaza zaidi Hifadhi ya Gombe ili kupata watalii wengi zaidi na kujenga nyumba za wageni katika vijiji vya Mwamgongo na Mtanga ili kutengeneza ajira na kukuza mapato ya Halmashauri.

Jukumu la kukabili changamoto hizi ni letu sisi viongozi. Tumepewa ridhaa na wananchi wetu, kila mtu katika ngazi yake ili kukabili changamoto hizi kwa kushirikiana. Ni wazi tumeanza juhudi mbalimbali. Kama Mbunge wa Jimbo hili nimeajiri Mhandisi Mshauri (consultant) ambaye anatutengenezea mpango wa Maendeleo wa Jimbo letu (na baadaye Halmashauri yetu)  kwa kuibua maeneo ya kukuza uchumi wa Jimbo, kuongeza ajira na kuondoa kabisa umasikini. Mara baada mshauri huyu kumaliza kazi yake, tutawasilisha rasimu ya Mpango huu katika kikao cha Jukwaa ili kuweka maoni yenu na kupata mpango mzuri utakaotusaidia kuchochea maendeleo.

Utafutaji Mafuta (Oil exploration)

Shirika la Maendeleo ya Petroli nchini (TPDC) limetangaza mshindi wa Zabuni ya kutafuta mafuta katika kitalu cha Ziwa Tanganyika Kaskazini. Eneo hili ni eneo lote la Kaskazini mwa Jimbo letu kuanzia Kijiji cha Kalalangabo mpaka Kijiji cha Kagunga. Kampuni ya TOTAL SA ambayo ni Kampuni tanzu ya Total ya Ufaransa ndio imeshinda zabuni hiyo na hivi sasa inajadiliana na TPDC kuhusu mkataba wa kutafuta Mafuta (PSA). Baada ya Kitalu hiki kutolewa hivi sasa kuna jumla ya Kampuni tatu zinazotafuta mafuta Mkoani Kigoma (Kampuni ya Motherland ya India eneo la Bonde la Malagarasi, Kampuni ya Beach Petroleum ya Australia katika Kitalu cha Ziwa Tanganyika Kusini na hiyo ya Total). Kutolewa kwa leseni hizi ni ama faida au laana kwetu. Ili kuepuka laana ni lazima kujipanga vizuri, kuhakikisha tunafuatilia hatua zote za mikataba na hatimaye kuwa na mikakati ya dhati ya kufaidika na rasilimali ya mafuta kama itapatikana. Hata kabla ya kupatikana kwa mafuta (ambapo wataalamu wa mafuta wanasema yapo, na hata hadithi za wazee wetu wavuvi hutwambia wamekuwa wakiona dalili) lazima tufaidike na uwekezaji katika utafutaji.

Meli yetu ya MV Mwongozo imekodishwa kwa Kampuni ya Beach Petroleum kwa mwaka mzima kufanya tafiti za mafuta. Nimeona nyaraka zinazoonyesha kuwa Kampuni hii itakuwa inalipa dola za kimarekani 900,000 kwa mwezi kwa kutumia Meli hii. Mimi kama Mbunge sijawahi kupata taarifa yeyote ya kiserikali kuhusu Jambo hili na sikumbuki kama imewahi kujadiliwa katika vikao vya Baraza la Mashauriano la Mkoa (RCC). Hata kama tozo hii ni sahihi, kwanini jambo hili limefanywa kwa siri? Lakini pia Kampuni hii itaajiri watu kutoka wapi katika utafiti wao ambao nimeambiwa tayari wamepata mikataba huko DR Congo na Burundi ambao pia wametoa leseni za kutafuta mafuta katika maeneo yao ya Ziwa Tanganyika. Tozo hii italipwa kwa Kampuni ya Meli za Taifa (MSCL) yenye makao makuu jijini Mwanza, kutakuwa na kodi yeyote ambayo Halmashauri yetu itakusanya?

Haya ni baadhi ya mambo ambayo nataka tuyajadili katika Jukwaa letu katika vikao mbalimbali. Kila jambo linalohusu maendeleo katika eneo letu ninyi viongozi wa vijiji mlijue na kuwaeleza wananchi katika mikutano mikuu ya vijiji.

Umeme Vijijini

Katika Bajeti ya mwaka huu wa fedha 2011/2012, Jimbo letu limefanikiwa kupata mradi wa mkubwa wa kusambaza umeme vijijini. Mradi huu utagharimu shilingi 5.6 bilioni na utaunganisha umeme vijiji vya Kiganza, Bitale, Mkongoro, Kalinzi, Matyazo, Mkabogo, Nyarubanda kwa kutokea Mwandiga. Waziri wa Nishati na Madini aliliambia Bunge kwamba Mradi huu utatekelezwa na Wakala wa Umeme Vijijini na utatekelezwa katika kipindi cha miezi 12 ijayo. Mradi wa kuunganisha vijiji vya Nkungwe, Kizenga na Nyamhoza tayari unatafutiwa fedha. Ni dhamira yetu kuunganisha umeme vijiji vyote vya Jimbo letu katika kipindi cha Bunge la Kumi. Ni matumaini yangu kuwa viongozi wa vijiji mtashirikiana na REA na TANESCO kuharakisha miradi hii. Muwape ushirikiano wa kutosha katika utekelezaji wa miradi na tuwe wepesi kutatua migogoro yeyote itakayotokea kwa wananchi hasa wale watakaopaswa kuondoa mazao yao kupisha njia ya umeme. Hata hivyo ni muhimu kuhakikisha wananchi wetu wanalipwa fidia stahili.

Miradi itakayotekelezwa

Katika mwaka wa fedha 2011/2012 Halmashauri ya Wilaya Kigoma imepitisha miradi ya Maendeleo yenye thamani ya Tshs 4.5 bilioni itakayotekelezwa katika vijiji vya Jimbo la Kigoma Kaskazini. Jumla ya Bajeti nzima ya Maendeleo kwa Halmashauri nzima ni Tshs 9.5 bilioni. Miradi hii itatekelezwa katika vijiji vyenu. Tunataka ninyi muwe chachu ya kuona fedha za miradi hii zinafika vijijini na kutumika ipasavyo. Ninapendekeza kuwa kila tutakapokuwa tunakutana tuwe tunapeana taarifa kuhusu miradi hii na pale tutakapoona miradi inahujumiwa mara moja tutoe taarifa kwa Sekretariat ya Jukwaa ili kuweza kuingilia kati kuzuia hujuma. Ninawapa nakala ya miradi yote ili kila mmoja wenu awe nayo aweze kuifuatilia na pia kuwaeleza wananchi vijijini.

Miradi mingi inayokuja vijijini kwetu huhujumiwa kutokana na  ufisadi. Mfano mzuri ni ule mradi wa kutandika mabomba kule Kagunga uliofadhiliwa na Mfuko wa Maendeleo ya Jimbo la Kigoma Kaskazini. Mmoja wa maafisa wa Idara ya Maji alipewa tshs 10m kwa ajili ya kununua Mabomba mapya, yeye akachukua mabomba ya zamani yaliyokuwa katika bohari yao na kuyapeleka Kagunga. Hata hivyo taarifa iliyoandikwa kwenye Kamati ya Maendeleo ya Jimbo imeonyesha kuwa Afisa huyu amenunua Mabomba mapya na hata kupata risiti kutoka Duka moja la vifaa vya Ujenzi mjini Kigoma! Nimeagiza suala hili lipelekwe katika Baraza la Madiwani na mtumishi huyu achukuliwe hatua kali za kisheria. Pili, Duka lililotoa risiti bandia kwa Afisa huyu wa Idara ya Maji lipigwe marufuku kufanya biashara na Halmashauri yetu.

Ninawataka ninyi viongozi wa Vijiji muwe mstari wa mbele kuibua ubadhirifu wa aina hii katika vijiji vyenu. Pale ambapo ninyi ni wahusika wa ubadhirifu tutakuwa tunaambiana kwenye vikao yetu na kuaibisha wenzetu watakaokutwa na kashfa za ubadhirifu. Pia tutawashitaki kwa wananchi ili kwa kutumia njia za kidemokrasia wang’olewe katika nyadhifa zao.

Kipindi cha maswahili na majibu

Kipindi cha maswahili na majibu

Hitimisho

Ninaamini Jukwaa la Viongozi wa Vijiji Kigoma Kaskazini litatumika kuimarisha mawasiliano na ushirikiano miongoni mwa viongozi bila kujali itikadi zetu za vyama, litakuza demokrasia vijijini kwetu na kuongeza uwajibikaji katika utendaji wa kazi

Natangaza rasmi sasa kwamba Jukwaa la Viongozi wa Vijiji Kigoma Kaskazini limezinduliwa rasmi.

Asanteni kwa kunisikiliza