Zitto na Demokrasia

Zitto na Demokrasia

Siku ya Nne ya ziara ya CHADEMA Kanda ya Magharibi -Wilaya ya Sikonge Mkoa wa Tabora

with 2 comments

Siku ya Nne ya ziara ya CHADEMA Kanda ya Magharibi imetupeleka Wilaya ya Sikonge Mkoa wa Tabora.

Nikiwa na Wenyeviti wa chama wa mikoa ya Kigoma, Katavi na Tabora pia Mwenyekiti wa Kanda ya Magharibi Ndg. Mambo tumefanya mikutano 4.

MAJI

Kata ya Kitunda nilivunjika moyo sana baada ya kushuhudia wananchi wakichota maji ya Kunywa kwenye dimbwi ambamo Ng’ombe anakunywa maji. Maji yana rangi kama chai ya maziwa. Nimevunjika moyo sana sababu kwa umri huu wa Taifa letu Maji safi na salama haipaswi kuwa ni jambo la kukampenia tena au kufanyia siasa. Kina mama wanatembea kilometa nyingi kwenda kuchimba maji kwenye madimbwi. Watanzania hawastahili kabisa maisha ya namna hii. Nimepata uchungu sana sababu hizi ndio kazi wanasiasa tunapasa kufanya kusaidia wananchi na kwa kweli kukutana na hali kama hii kunavunja moyo sana.

Baadhi ya Wabunge tulisimama kidete kuhakikisha bajeti ya Wizara ya Maji inaongezwa na ikaongezwa TZS185 bilioni kwa ajili ya Maji vijijini. Ni wajibu wetu wabunge kuhakikisha fedha hii inafika kwa wananchi ili kuwaondolea madhila haya wasiostahili. Changamoto kama hizi za wananchi masikini wa vijijini zinanifanya nifikirie sana nafasi yangu binafsi katika siasa za nchi yetu, siasa za masuala na majawabu.

This slideshow requires JavaScript.

 

Kero ya Wakulima wa Tumbaku

Kero ya wakulima wa Tumbaku bado ni kubwa sana na tumekuwa tunaelezwa kila tunapokwenda. Hapa Sikonge mwaka 2012/13 Chama Kikuu cha Ushirika kimewakata wananchi fedha za mbolea ambayo wananchi hawakupata. Wananchi wanakaa msimu mpaka msimu kupata fedha za mauzo ya Tumbaku. Makato ni mengi na kufanya mkulima ashindwe kuvunja mzunguko wa umasikini.

Nimetoa mawazo ya kisera kwamba imefikia wakati wakulima kupitia vyama vya msingi wajiunge na mifuko ya hifadhi ya jamii ili kuweza kwanza kuweka akiba, pili kupata mikopo nafuu kupitia vyama vyao vya kuweka na kukopa na hivyo kuweza kuwalipa wakulima pindi wauzapo tumbaku.

Nimetoa wito kwa SSRA waangalie uwezekano wa kuanzisha scheme maalumu ya hifadhi ya jamii kwa wakulima ambapo Serikali ishiriki kwa kuchangia kiwango maalumu katika kila michango ya wakulima. Hii itawezesha wakulima kupata mafao kama bima ya afya, bima ya mazao, mikopo midogo midogo, tofauti za bei na hata elimu kwa watoto wategemezi. Hili ni wazo jipya lakini linapaswa kutazamwa ni kuinua wakulima wa Tanzania. Tusiendelee kuwasahau wakulima. Watanzania wapo Vijijini, tusiwasahau. Umasikini wa Tanzania unaonekana vijijini (rural phenomenon), tutokomeze umasikini kwa kuwekeza kwa mkulima.

This slideshow requires JavaScript.

 

 

Written by zittokabwe

October 9, 2013 at 7:10 AM

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. I am impressed with your move to push SSRA to introduce a Special Scheme to Tobacco growers. This is among the good things you advocates. Keep it up Sir

    Sultan Rajab

    October 9, 2013 at 1:11 PM

  2. I and many TANZANIANS has hope with CDM, and know that Zitto Kabwe is a brave leader!

    Mwl. Sande

    October 10, 2013 at 4:16 AM


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: